Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

ReKIsterinpitäjä

Sola Natural Oy
Landbontie 47
00890 Helsinki
Y-tunnus: 2754115-7

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Minna Paulamäki
Puhelin +358 50 430 3566
minna@no75.fi

Rekisterin nimi

Sola Natural Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakasyhteydenpitoon. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaustiedot ja toimituksen seurantatiedot.

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

Säännönmukaisten tietojen luovutus

Asiakasreksiterin tiedot ovat ainoastaan Sola Natural Oy:n käytössä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.