Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

ReKIsterinpitäjä

Sola Natural Oy
Landbontie 47
00890 Helsinki
Y-tunnus: 2754115-7

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Minna Paulamäki
Puhelin +358 50 430 3566
minna@no75.fi

Rekisterin nimi

Sola Natural Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakasyhteydenpitoon. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme henkilötietoja, joita asiakkaana olet meille antanut ja joita olemme saaneet verkkosivuiltamme. Näin voimme hallinnoida asiakkaan tekemät ostokset ja täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan asiakkaana.
Asiakkaan yhteystiedot: sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaustiedot, palautukset ja toimituksen seurantatiedot. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus.
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää ja pyydettäessä hävitetään käyttäjän rekisteröityneet henkilötiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy palveluun, tekee ostoksen ja hyväksyy suoramarkkinointia. Asiakasrekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisteripitäjälle tekemistä ilmoituksista.
Asiakasreksiterin tiedot ovat ainoastaan Sola Natural Oy:n käytössä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältämä tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä, joiden avulla suojaamme käsittelemiämme henkilötietoja. Henkilötietojen suojelemiseksi käytämme turvatoimia sekä teknisiä ja organisatorisia menetelmiä. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen on oikeutettu erikseen sovittu henkilö. Rekisterin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.